Teràpia moviments rítmics i integració dels Reflexos Primitius

QUÈ ES LA TMR?
La Teràpia de Moviments Rítmics ha estat desenvolupada per Kerle Linde sobre la base dels moviments rítmics del bebè i Harald Blomberg, metge suec, els aplica i difon. Fruit d’una llarga experiència, desenvolupen un conjunt de moviments que suposen una insistent estimulació dels sentits i òrgans del cos.

Aquests moviments, rítmics i suaus, realitzats tant de forma passiva com a activa, estimulen la xarxa neuronal de les diferents parts del cervell. La qual cosa ajuda a integrar correctament els reflexos primitius i afavoreix la coordinació motora (fina i gruixuda), el sentit de l’equilibri, la millora postural, la respiració, l’atenció, la visió i la parla. Aquesta estimulació fa que maduri el sistema nerviós, d’igual manera que madura i es desenvolupa el cervell del bebè de manera espontània.

QUÈ SÓN ELS REFLEXOS PRIMITIUS?
Són patrons de moviment estereotipat, que estan fora del control voluntari i dirigeixen els moviments del fetus i del bebè durant els primers mesos de vida. Dissenyats per assegurar la resposta immediata al nou entorn i a les seves necessitats canviants. Són essencials per a la supervivència del bebè en les seves primeres setmanes de vida, i gràcies a ells ja poden desenvolupar els reflexos posturals necessaris per alçar-se o moure’s.

A l’edat dels 3 anys els reflexos primitius haurien d’estar integrats i no interferir amb el moviment. Tant si no apareixen, com si no s’inhibeixen en el moment adequat, ocasionen patrons de comportament i moviments immadurs que perduren, moltes vegades fins a l’edat adulta, dificultant posteriors aprenentatges.

Teràpia recomanada a nens amb autisme, dificultats d’aprenentatge de la lecto-escriptura, dificultats motores i visuals, TDAH, i uns altres.

 

LA NOSTRA PROPOSTA:
Sessions individualitzades

 

HORARI:
Hores concertades

 

PROFESSIONAL:
Eva Ferran

Más información e inscripciones: || +34 629 069 774 || info@familiacreix.com