Teràpia d’Estimulació Precoç

Oferim un programa específic d’estimulació precoç dins del que engloba l’atenció primerenca.

L’atenció primerenca és un conjunt d’intervencions dirigides a la població de 0 a 6 anys, que tenen per objecte donar resposta, al més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb dificultats o trastorns en el seu desenvolupament, o que tenen el risc de patir-los.

L’estimulació precoç és un conjunt d’accions de prevenció terciària dirigides a millorar les capacitats d’un nounat o lactant, o nen al que la hi ha detectat un problema de desenvolupament físic, psíquic o sensorial.

El nostre programa pretén l’estimulació del sistema nerviós del bebè, a través de la intervenció materna per mitjà d’una sèrie d’exercicis motrius específics i activitats afectiu-sensorials, tots dos dirigits i supervisats per l’especialista. Tot això encaminat a satisfer les necessitats especials del nen, i despertar les seves capacitats latents, per procurar obtenir el màxim rendiment de les seves habilitats de partida, al més aviat possible.

El programa s’inicia a través de sessions individuals adaptades a les necessitats tant del bebè com de la mare. Després d’una evolució satisfactòria i aconseguit cert nivell evolutiu del bebè, continuem el treball amb la possibilitat d’incorporar-se als Grups de Psicomotricitat educativa i estimulació sensorial. En aquests grups l’estimulació es viu mitjançant activitats i exercicis en companyia d’altres bebès i els seus pares.

En tots els processos evolutius del nen, la família és un punt clau. Un bon seguiment a través d’una estimulació adequada reporta molts beneficis tant per al bebè com per a la mare i la família. D’aquesta manera, tots se sentiran útils i formant part del procés de creixement del nou membre, contribuint al fet que es disminueixin els nivells d’angoixa i estrès.

El nostre centre ofereix programes de complement, ampliació i continuïtat del treball d’intervenció corporal a través del moviment, per poder acompanyar en el procés evolutiu de cada nen:

Reflexos primaris i Teràpia de moviments Rítmics
Psicomotricitat terapèutica i estimulació sensorial
Kinesiología educativa (Brain Gym)

 

PROFESSIONAL:
Eva Ferran

HORARI:
Sessions a hores concertades.

Más información e inscripciones: || +34 629 069 774 || info@familiacreix.com