Seguiment del desenvolupament psicomotor de bebès i nens (0 a 6 anys)

A creixambtraça t’oferim Atenció Individual amb el teu bebè/fill pel seguiment del seu desenvolupament psicomotor*.
La finalitat és que el vostre fill aconsegueixi el desenvolupament propi de cada etapa evolutiva, facilitar-vos recursos per acompanyar-li sense envair-li i permetre que faci per ell mateix sense anticipar-vos ni fent altres accions que no beneficien el seu desenvolupament. Tan sols oferir-li l’estímul adequat al moment oportú. I mai sobrestimularlo.
Abordem les sessions tant des de la psicomotricitat global com des de la psicomotricitat fina* del nen i en tres situacions o perfils de família:

  1. Seguiment del desenvolupament motor pas a pas en nens de 0-2 anys per que no se saltin cap etapa i afavoreixi la seva maduració global.
  2. Estimulació precoç en nens prematurs de 0 a 6 anys que necessiten activar el sistema nerviós, facilitar la maduració del seu cervell i millorar la seva mobilitat.
  3. Treball terapèutic per a nens de 0 a 6 anys amb dificultats motores, neurològiques, genètiques… per estimular amb un entrenament adequat satisfent les seves necessitats especials i despertant les seves capacitats latents.

PROFESSIONALS: Eva Ferran, Pedagoga i Psicomotricista i Carmelo Montesinos, fisioterapeuta i kinesiòleg
HORARI: Cita convinguda

* El desenvolupament psicomotor en els primers anys de vida és fascinant. Des que neixen, els bebès van desenvolupant el seu sistema motor, els seus moviments i la manera en el qual manipula el seu entorn, a un ritme molt ràpid i continu. La maduració del sistema nerviós, responsable del desenvolupament motor, té un ordre preestablert i per això el desenvolupament té una seqüència clara i predictible, encara que no sigui exacta en cada bebè i nen, ja que depèn de factors diversos.

* Psicomotricitat global: Es refereix al control dels moviments musculars del cos. Aquestes adquisicions són molt importants durant el primer any i porten al nen de la dependència total a córrer. Exemple: control del cap, girar-se sobre si mateix, arrossegar-se, asseure’s, gatejar, mantenir-se dempeus, caminar…

* Psicomotricitat fina: Es refereix al control de moviments més precisos, fonamentalment de les mans, els dits, la vista i la resolució de problemes.

Más información e inscripciones: || +34 629 069 774 || info@familiacreix.com