INFANTIL

Els nostres PROGRAMES,  TERÀPIES   i  CURSOS

per a nens i nenes de 0 a 12 anys

PROGRAMESSón activitats amb sentit de continuitat, destinades a afavorir el desemvolupament i el crecixement natural del infants, mitjançant les experiències que ofereixen les diverses tècniques.

TERÀPIES: Són sessions de diferents disciplines terapèutiques destinades a acompanyar els infants i les seves famílies en la superació de dificultats o problemes que es presenten en el creixement i desenvolupament de l’infant, sigui a nivell físic, emocional, psicològic, cognitiu o social.

CURSOS Y TALLERES: Són actividats amb la finalitat d’aprenentatge d’alguna tècnica o ensenyança, generalment amb una programació i duració determinada.

Más información e inscripciones: || +34 629 069 774 || info@familiacreix.com