Joguines i contes 0-6 mesos

JOGUINES:

Les joguines han d’estimular totes les àrees relacionades amb “els seus sentits” (veure, sentir, tocar, “xuclar”), ja que és a través d’ells com coneixen el món que els envolta, i també oferir joguines que indueixin a “el moviment corporal “per enfortir la musculatura i afavorir el seu to i postura.
És convenient que les joguines siguin de mida adequada al del nadó, perquè no pesin massa i els pugui agafar amb les mans. Joguines amb textures variades i agradables: fusta, goma, plàstic, tela, metall.
En els primers mesos joguines amb contrastos en el color: blanc-negre, vermell-negre …

 • Sonall
 • Manyoples amb cascavells cosits a les puntes dels dits
 • Manyoples acabades amb ninots de textures en els dits
 • Peluixos petits i ninots de drap o rus amb so
 • Pilotes de pelfa, rus, goma amb i sense so, fàcils d’agafar
 • Joguines sonors
 • Caixa de música
 • Carrusel musical
 • Rull inflable musical per balancejar el nadó sobre ell o induir-lo a que ho adherència amb peus i mans un cop estirat cap per amunt
 • Pilota platja per balancejar el nadó o asseure’l damunt i moure’l en totes direccions
 • Catifa d’activitats amb o sense gimnàs d’on pengen objectes per agafar o tocar
 • Mòbils de bressol
 • Cadena de ninots, boles, anelles … per penjar a la cadira de passeig
 • Mossegador de goma
 • Anelles per agafar, pilota “oball”
 • Mirall
 • Mitjons amb so

CONTES I CANÇONS:

 • Llibres petits de tela, fusta i plàstic que el nen pugui mossegar i manipular
 • Llibres amb imatges d’un sol objecte a cada pàgina i amb bon contrast amb el fondo: animals i objectes
 • Jocs de falda, rodolins i cançons breus

Más información e inscripciones: || +93 254 67 66 || info@creixambtraça.com