Professionals

I TOT L’EQUIP:

Débora Hernández – Kinesiologia

Rafa Muñoz – Osteopatia

Olga Campuzano – Nutrició i Naturopatia

Núria Argelich – Logopèdia

Lola Sanmartín – Teràpia familiar i de Parella

Más información e inscripciones: || +34 629 069 774 || info@familiacreix.com