Professionals

I TOT L’EQUIP:

Débora Hernández – Kinesiologia

Rafa Muñoz – Osteopatia

Olga Campuzano – Nutrició i Naturopatia

Núria Argelich – Logopèdia

Lola Sanmartín – Teràpia familiar i de Parella

Más información e inscripciones: || +93 254 67 66 || info@creixambtraça.com