Reserva plaça tallers

Per a la reserva de plaça és imprescindible fer el pagament previ:
• En efectiu al Centre.
Per ingrés bancari, enviant el comprovant de l’import del taller a info@familiacreix.com abans de la realització del mateix.
El n. de compte: ES20-0081-0312-20-0001243327 (Entitat: Banc de Sabadell). Indica el teu nom i cognoms, i posa com a concepte el taller/curs a realitzar

Si tens que anul · lar la teva participació al taller un cop realitzat el pagament, agraïm avís amb la màxima antelació per tal de poder-nos reorganitzar, si cal.
Amb l’import abonat podràs gaudir d’un altre taller, activitat o servei que ofereixi el centre amb una caducitat de 3 mesos. No contemplem reemborsament.

NOTA: És recomanable assistir al taller amb roba còmoda i, per motius d’higiene, amb mitjons per accedir a la sala. En cas d’oblit el centre et facilitarà uns (1 €)

Más información e inscripciones: || +34 629 069 774 || info@familiacreix.com